دپارتمان خدمات مشاوره فنی و مهندسی و اجرایی  

از ماینینگ تا ترید به وسعت دیفای مشاوری خوب و آگاه هستیم..

معرفی خدمات

مشاوری امین هستیم درکنارتان

ارائه خدمات مشاوره، تجهیز و پشتیبانی دیتاسنتر

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱میلادی محقق شد

ارائه خدمات مشـاوره، تجهیز و پشـتیبانی مراکز اسـتخراجی رمز ارز ها

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱میلادی محقق شد

ارائه خدمات رایانش ابری و میزبانی دستگاه های ماینر

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱میلادی محقق شد

تولید دستگاه های استخراج رمزارز و درگاه خرید و فروش تجهیزات استخراجی و تجهیزات وابسته

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱میلادی محقق شد

تا خرداد در دسترس خواهد بود!

برای مطلع شدن از اخبار واقعی مشترک خبرنامه شوید